image001

Säljstöd

Högt tryck på nykundsbesöken? Hög leveransnivå? Bortfall i personalen?

Vi hanterar ofta mer än själva förstamötet med din potentiella kund. Det som är tidskrävande är att bibehålla en nära och tät dialog.

Utifrån specifika inriktningar hanterar vi kontakten med era potentiella kunder. Allt från löpande relationsbildande dialoger till offertuppföljningar.