image001

Affärsorienterad Nöjd kund indikation

Att bibehålla "örat mot rälsen" för sina befintliga kunder krävs en stor dos av engagemang och resurser. Kanske har ni bilden av en NKI - Nöjd Kund Index som formell och trist? 

Vi kallar det ANKI - Affärsorienterad Nöjd Kund Indikation

För att verkligen få redan på vad din kund tycker om dina tjänster kan vi inte låsa oss till ett index mellan 1-10. Genom noga specificerad frågeteknik för vi en kvalitativ dialog kring allt från förbättringspunkter till effektivitet och kvalitet av era produkter eller tjänster.